O Nas

Towarzystwo „Brzeskie Smyczki” założone zostało w 2010r. przez rodziców i pełnoletnich członków zespołu o tej samej nazwie.

1 marca 2010r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000349701.

Celem Towarzystwa jest wspieranie działalności zespołu Brzeskie Smyczki, zespołu, w którym uczestniczą osoby pragnące doskonalić się w grze na skrzypcach i innych instrumentach smyczkowych, aby dzielić się piękną muzyką z publicznością. Naszym mottem są słowa „muzyka łagodzi obyczaje".

Towarzystwo realizuje swoje cele przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych poprzez:

  1. Organizacje koncertów Brzeskich Smyczków
  2. Pozyskiwanie środków pieniężnych na:
    1. zakup instrumentów, pulpitów nut i innych rzeczy potrzebnych zespołowi
    2. działalność reklamową i wydawniczą, nagrania audio i video, stronę internetową  itp.
  3. Inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami Towarzystwa.
  4. Współdziałanie z fundacjami, instytucjami państwowymi, osobami prywatnymi, innymi stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi.

KONTAKT:

ADRES: 32-800 Brzesko, ul. Browarna 39, tel. 607335048

ADRES DO KORESPONDENCJI: 32-800 Brzesko ul. Piastowska 2A/4

NIP: 8691961751

REGON: 121187453

numer rachunku bankowego: 09 2030 0045 1110 0000 0284 5050 (BGŻ BNP PARIBAS)