Władze Towarzystwa

ZARZĄD
 Krzysztof Obal  prezes
 Zbigniew Kawalec  wiceprezes
 Alina Obal  sekretarz
 Władysława Kondratowicz  skarbnik
 Rafał Piekarz  członek
 Natalia Sacha  członek

 

KOMISJA REWIZYJNA
 Agnieszka Lechowicz  przewodnicząca
 Aleksandra Młynarczyk  członek
 Agnieszka Piekarz  członek